Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας !

Included page "clone:warandinternationalorganizations" does not exist (create it now)

Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών και Οργανώσεων

στην αποτροπή των πολέμων και την αντιμετώπιση των δυσάρεστων συνεπειών τους


Συγκλονίζουν οι εικόνες, που αποτυπώνουν τη φρίκη του πολέμου

war.JPG

Με ποιον τρόπο οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι Οργανώσεις αποτρέπουν έναν πόλεμο;

Πώς αντιμετωπίζουν τις δυσάρεστες επιπτώσεις που αυτός προκαλεί;

%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%20%28%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29.JPG

Για να μάθετε πατήστε την Ενεργοποίηση


Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το 5ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι: α) το μάθημα της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» (4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Το άτομο και η Διεθνής Κοινότητα») και β) το μάθημα της «Γλώσσας» (Ενότητα 17 «Πόλεμος και Ειρήνη»). Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License